en
i-search

TIN TỨC

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 05/07/2021, 10:00 AM
Tên gói thầu:  Bổ sung, nâng cấp hệ thống Phòng cháy và chữa cháy
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 29/06/2021, 10:00 AM
Tên gói thầu:  Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị, vật tư, phụ tùng hệ thống Phòng cháy chữa cháy và âm thanh công cộng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 22/06/2021, 09:00 AM
Tên gói thầu:  Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị vật tư phụ tùng hệ thống Cơ điện
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 15/06/2021, 10:00 AM
Tên gói thầu:  Cung cấp vật tư, thiết bị hệ thống Chiller
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 15/06/2021, 10:00 AM
Tên gói thầu:  Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị, vật tư, phụ tùng hệ thống xử lý không khí AHU, AHX.