en
i-search

Những cột mốc quan trọng

Văn phòng hạng A+ đắc địa tại trung tâm TP.HCM
2020
Khánh thành
7/2015 – 2019
Khánh thành, hoạt động
2010 – 6/2015
Thi công xây dựng
2004 – 2009
Hình thành Liên doanh, thiết kế và xin các thỏa thuận với các cơ quan
Những cột mốc quan trọng