en
i-search

Ban điều hành

Văn phòng hạng A+ đắc địa tại trung tâm TP.HCM
CHỦ ĐẦU TƯ
Ông Nghiêm Xuân Thành
Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ông Kenneth Tze Man Ying
Chủ tịch HĐQT - Bonday Investment
Ông Trần Văn Tuấn
Chủ tịch - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Dịch vụ - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (SETRA CORP)
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Ông Phạm Mạnh Thắng
Chủ tịch HĐTV
Ông Nguyễn Danh Lương
Phó Chủ tịch HĐTV thường trực
Ông Kenneth Tze Man Ying
Phó Chủ tịch HĐTV
Ông Trần Văn Tuấn
Thành viên HĐTV
Ông Đào Ngọc Hùng
Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Song Hào
Thành viên HĐTV
Bà Đỗ Thị Hoa
Thành viên HĐTV
BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Đào Ngọc Hùng
Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Ánh
Kế toán trưởng
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ
Ông Đặng Tuấn Anh
Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà