en
i-search

Ban điều hành

Văn phòng hạng A+ đắc địa tại trung tâm TP.HCM
CHỦ ĐẦU TƯ
Ông Trần Văn Tuấn
Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM
Ông Nghiêm Xuân Thành
Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ông Kenneth Tze Man Ying
Chủ tịch HĐQT - Bonday Investment
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Ông Phạm Mạnh Thắng
Chủ tịch HĐTV Công ty VBB
Ông Nguyễn Danh Lương
Phó Chủ tịch HĐTV
Ông Trần Văn Tuấn
Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM
Ông Đào Ngọc Hùng
Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Song Hào
Hội Đồng Thành Viên
Bà Đỗ Thị Hoa
Hội Đồng Thành Viên
BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Kenneth Tze Man Ying
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên
Ông Đào Ngọc Hùng
Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Ánh
Kế toán trưởng
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ
Ông Đặng Tuấn Anh
Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà