en
i-search

TIN TỨC

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 15/11/2021, 17:46 PM
- Tên gói thầu: “Trang trí Giáng sinh và Tết dương lịch 2022”. 
thông báo mời chào hàng
Thu, 04/11/2021, 17:30 PM
-  Tên gói thầu:  Quà tặng Khách hàng năm 2021
thông báo mời chào hàng
Tue, 20/04/2021, 09:11 AM
-  Tên gói thầu:  Mua bảo hiểm Tòa nhà Vietcombank
thông báo mời chào hàng
Mon, 16/08/2021, 08:00 AM
-  Tên gói thầu:  Cải tạo mở rộng văn phòng làm việc tầng L22 và tầng hầm B1
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 05/10/2021, 10:00 AM
-  Tên gói thầu:  Cung cấp và lắp đặt đá lát sàn