en
i-search
Thứ ba, 20/04/2021, 09:11 GMT+7

thông báo mời chào hàng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-  Tên Bên mời thầu: Công ty LD TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh

-  Tên gói thầu:  Mua bảo hiểm Tòa nhà Vietcombank

-  Tên dự án: Tòa nhà Vietcombank Tower

-  Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh năm 2021

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 16h00  ngày 20/4/2021 đến trước 10h00 ngày 23/4/2021.

-  Địa chỉ phát hành: Văn phòng Công ty LD TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh, tầng 22, Tòa nhà Vietcombank Tower, số 05 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

-  Điện thoại: (028) 38 22 44 77

-  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 10h00 ngày 23/4/2021.

Các tin khác

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 08/12/2022, 15:48 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 10/11/2022, 11:18 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 20/09/2022, 16:44 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 18/08/2022, 15:00 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 10/08/2022, 15:00 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 10/08/2022, 08:00 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Fri, 08/07/2022, 15:00 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 16/06/2022, 15:41 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 23/05/2022, 09:02 AM