vn
i-search
Monday, 15/11/2021, 17:46 GMT+7

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
 
- Tên Bên mời thầu: Công ty LD TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh.
- Tên gói thầu: “Trang trí Giáng sinh và Tết dương lịch 2022”.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 16/01/2022.
- Nguồn vốn: Chi phí Kế hoạch Kinh doanh năm 2021.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 13h00 ngày 16/11/2021 đến trước 13h00 ngày 18/11/2021.
- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Công ty LD TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh, tầng L22, Tòa nhà Vietcombank Tower, số 05 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM .
- Điện thoại: (028) 38 22 44 77.
- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 15h00, ngày 22/11/2021.

Other news

thông báo mời chào hàng
Tue, 20/04/2021, 09:11 AM
thông báo mời chào hàng
Mon, 16/08/2021, 08:00 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 05/10/2021, 10:00 AM