vn
i-search
Monday, 15/06/2020, 08:45 GMT+7

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Công ty LD TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị cho hệ thống Nhà vệ sinh

- Tên dự án: Tòa nhà Vietcombank Tower

- Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh năm 2020

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08h00 ngày 15/6/2020 đến trước    9h00 ngày 19/6/2020.

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Công ty LD TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh, tầng 22, Tòa nhà Vietcombank Tower, số 05 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 38 22 44 77

- Giá bán: 1.000.000 đồng/bộ.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 9h00 ngày 19/6/2020.

Other news

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 08/12/2022, 15:48 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 10/11/2022, 11:18 AM