vn
i-search

Chứng nhận Tòa nhà Vietcombank Tower đạt đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC năm 2021

Vào ngày 19/01/2022, tòa nhà Vietcombank Tower đã vinh dự được Giám đốc Công an Thành Phố Hồ Chí Minh trao tặng chứng nhận Tòa nhà đạt đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC năm 2021